Brza pretraga

Traži u imenu:
Ja sam:
Tražim:
 
 
 
 
Za:

Uvjeti korištenja

Uvod
Pristupanjem ovim stranicama, prihvaćate uvjete korištenja stranice. Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu od trenutka objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranici 24wink.com upoznat s važećim pravilima i uvjetima korištenja.


Opće odredbe
 1. Korisnici mogu biti samo PUNOLJETNE OSOBE. Korisnik pri korištenju stranice suglasan je da je punoljetna osoba. Prije korištenja usluga na 24Wink kupac se mora registrirati kao korisnik na web stranici. Registracija je potpuno besplatna. Jedan korisnik smije napraviti SAMO JEDAN korisnički račun. Korisnik registracijom jamći da nema drugi račun, te da je upisao točne podatke. Brisanje korisničkog računa sa svim podacima korisnika je moguće zahtjevom putem elektroničke pošte na info@24wink.com. Korisnici mogu sami putem korisničkog sučelja izvršiti deaktivaciju profila. Deaktivacija profila znači da profil postaje neaktivan, te nije više moguće korištenje istoga, te korisnik više neće dobivati e-mail notifikacije od stane 24wink.com niti drugi korisnici mogu vidjeti taj profil. Kreiranje, brisanje i deaktivacija profila potpuno su besplatni. Plaća se samo korištenje usluga prema pravilima navedena u nastavku.
 2. Točnost upisanih podataka korisnik jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću. Korisnik registracijom dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu funkcioniranja web stranice, slanja obavijesti. 24Wink se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 3. Pravo vlasništva na sadržaje i pravo njihovog korištenja
  Korisnik potvrđuje i garantira da je jedini vlasnik prava na sadržaje koje je objavio (uključujući sva autorska prava povezana s njima) ili ima isključivo pravo i licencu na taj sadržaj, kao što je to vidljivo u ovom dijelu. Pored toga što autorska prava objavljenog sadržaja postaju korisnikovim vlasništvom, te se korisnik slaže s time da će sadržaj kojega je objavio biti dio baze podataka 24wink.com, biti sačuvan i korišten neograničeno i da će 24wink.com biti vlasnik baze podataka, te autorskih prava izvedenih sadržaja. Osim toga, odustajanje od svih prava na sadržaj uključuje i moralna prava, prava privatnosti i objavljivanja. Ni 24wink.com, a ni bilo koja treća strana koja se koristi sadržajem, u skladu s propisima određenim ovim dijelom, nije korisniku obvezna platiti autorski honorar ili drugu nagradu zbog korištenja sadržaja.
 4. Korisnik ima pravo u bilo koje trenutku zatražiti brisanje svog računa i svih podataka bez pojašenja o razlozima brisanja. 24Wink će obrisati sve podatke korisnika u roku od 48h od zaprimanja zahtjeva osim ukoliko korisnik u mwđuvremenu ne odustane od zahtjeva.
 5. 24wink vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje.
 6. Korisnik je obavezan čuvati svoje pristupne podatke za svoj račun na 24Wink. Zabranjeno je davati svoje korisničko ime i lozinku trećim osobama.
 7. 24Wink je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad stranice.
 8. Korisnik prihvaća odgovornost za sav postavljeni sadržaj na web stranicu uključujući slike, video materijale, poruke i tekstove. Za sve objave, poruke, tekstove, priče, fotografije, video materijale, opise profila i drugi materijal (sadržaj) objavljen na 24wink.com isključivo odgovara osoba koja je objavila taj sadržaj. 24Wink.com ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, ispravnosti ili autentičnosti takvog sadržaja. Korisnik preuzima potpunu odgovornost u slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika. Korisnik se obvezuje nadoknaditi 24wink.com svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika. Korisnik je suglasan s plaćanjem odštete, da će smatrati nevinima i braniti 24wink.com od svih pretenzija, traženih naknada, odšteta, pokrića troškova i podnošenja odgovornosti (uključujući utemeljene sudske pristojbe i plaćanja pravnicima) koji proizlaze ili su vezani uz nepoštivanje propisa i pretpostavki od korisnikove strane ili od strane druge osobe, koja radi na temelju Tvojih uputa, naloga i kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na izdavanje, proširenje, eksponiranje ili korištenje objavljenih sadržaja na drugi način od Tvoje strane ili od strane druge osobe koja se koristi korisnikovom lozinkom.
 9. 24Wink zabranjuje sva ponašanja koja bi mogla kršiti zakon Republike Hrvatske, vrijeđanje drugih korisnika ili osoblja podrške 24wink.com. Strogo je zabranjeno vrijeđanje drugih korisnika na bilo kojoj osnovi (rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj, ...). Zabranjen je nepristojan, nasilan kontakt sa podrškom 24wink.com, te svi e-mail upiti poslani na našu e-mail adresu se čuvaju u slučaju bilo kakvog spora. Također je strogo zabranjeno kršenje uvjeta korištenja i/ili navođenje drugih korisnika na kršenje uvjeta korištenja. Zabranjeno je i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Zabranjeni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji nije u skladu sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.
 10. Korisnici su suglasni da će servis koristiti samo za zabavu, da ga neće koristiti za nikakve ilegalne radnje. Također korisnici su suglasni da neće pokušati uspostaviti kontakt u živo nego komunicirati iskljućivo putem 24wink servisa. Korisnici su suglasni da neće navoditi druge korisnike na kršenje ovih odredbi, naročito u pokušaju razmjene osobnih podataka, kontakt podataka, te da neće nagovarati druge korisnike na susret u živo. Također korisnici su suglasni s time da administratori 24wink.com mogu pristupiti korisnikovom profilu (uključujući poruke) kako bih ustvrdili kršenje bilo kakvih pravila.
 11. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika 24wink.com rješavaju se isključivo između korisnika. 24wink.com nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 12. Stranica je u vlasništvu 24wink.com. Bilo koji sadržaj ove stranice ne može biti na bilo koji način reproducirana, ponovno izdana, učitana, objavljena, poslana ili proširena. Modifikacija sadržaja ili njeno korištenje s bilo kojim ciljem predstavlja narušavanje autorskih prava i narušavanje drugih privatnih prava.
 13. 24Wink.com zadržava pravo na brisanje sa stranice ili uništavanje svih sadržaja, koji narušavaju ove uvjete. Korisnik je suglasan da 24wink.com ne snosi odgovornost za provjeru, nadzor, uređivanje i/ili nadgledanje svih sadržaja, koje su sve osobe dale, objavile, pregledale, isporučile, kopirale i/ili proširile na ovoj internetskoj stranici.
 14. 24Wink.com zadržava pravo provođenja bilo kakvih izmjena, ispravaka, dopuna ili poništavanje svih uvjeta koji se tiču stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave. a ako se nastaviš koristiti stranicom znači da se slažeš s tim izmjenama, ispravcima, dopunama ili poništenjima. Ako smatrate da vam izmjene uvjeta iz bilo kojih razloga nisu prihvatljive, iskazuješ suglasnost za prestanak korištenja stranice.
 15. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s stranicom 24wink.com. Elektronička pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može unutar svoga profila onemogućiti slanje e-mail poruka i notifikacija.
 16. 24wink.com ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, nedostupnosti profila ili dijelova profila i funkcionalnosti ili pogrešaka u djelovanju web stranica.
 17. 24wink.com ne odgovara za slike, poruke i ostali sadržaj koji je korisnik ostavio na stranici. Korisnik mora osobno napraviti kopiju svih podataka. Također korisnik jamči da ima ogovarajuća prava na sav sadržaj koji je objavio na stranici.
 18. Korisnik se slaže da su uvjeti korištenja stranice, te svi sporovi koji proizlaze iz njih ili sav sadržaj vezan uz ovu stranicu, regulirani i interpretirani prema zakonu Republike Hrvatske. Korisnik se slaže da ako se bilo koja od točaka uvjeta korištenja stranice proglasi nevažećom ili neostvarivom, nema utjecaja na ostale točke odredbi.
 19. 24wink.com zadržava pravo blokirati one korisnike koji krše ova pravila i uvjete ili na neki drugi način ometaju rad stranice. 24wink.com zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti između korisnika i 24wink.com podliježu zakonima Republike Hrvatske. Korisnik se slaže da će se svi sporovi pokušati riješiti mirnim putem, no ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Požegi.

Usluge, plaćanja i reklamacije
 1. Usluge na web stranici su dopisivanje, pozivi i video pozivi. Karakter dopisivanja je čisto zabavni. Na ovoj web stranici ne nude se usluge pronalaska partnera i upoznavanje u stvarnosti. Razmjena kontakata je strogo zabranjena.
 2. Korisnik usluge plaća putem kredita. Krediti su saldo koji korisnik ima na svome računu na ovoj web stranici. Jedan kredit odgovara protuvrijenosti od 0,1327 EUR (1 HRK).
  Korisniku se prilikom korištenja usluga oduzimaju krediti sa njegovog salda. Oduzimanje kredita po pojedinoj usluzi:
  • Cijena poruke: 2 kredit / poruka
  • Cijena poziva: 3 kredit / min
  • Cijena video poziva: 4 do 12 kredit / min
  Načini plačanja / kupovanja kredita su putem SMS poruke, uplata na račun, kartica i putem paysafecard bonova. Vrijednost 10 kredita je 1,33 €, izuzetak je uplata putem SMS poruke koja košta 1,33 €, a donosi 10 kredita. Uplata putem SMS poruke je skuplja radi toga što telekom operateri uzimaju proviziju od svake naplate.
 3. Kupac (korisnik) se samoslatno odlučio na korištenje usluga. 24Wink će vam vratiti kredite samo ukoliko ustvrdimo da ste oštećeni sa naše strane i to na način da ste oštećeni zbog programske greške ili druge krivice nastale sa naše strane. Bonus krediti i krediti dobiveni putem akcije ne spadaju u iznos za povrat.
  24Wink nije odgovaran za nestručno korištenje stranice, probleme sa radom stranice nastale radi greške na korisnikovom računalu, niti je dužan otkloniti bilo kakve probleme nastale sa korisnikove strane. 24Wink nije dužan odgovoriti na bezobrazne e-mail upite, e-mail upite bez sadržaja (body), e-mail upite gdje je cijeli upit unutar naslova (subject).
 4. Korisnik je upoznat s načinom rada stranice tako da pri registraciji dobije 10 besplatnih kredita. Zabranjeno je registrirati više profila i 24wink.com zadržava pravo da na dodatne profile ne dodjeljuje bonus kredite, te da blokira korisnika koji je napravio više profila. 24Wink radi osiguravanja anonimnosti korisnika i osiguranja kvalitete i brzine sustava, sustav periodički briše poruke, te korisnik potvrđuje i suglasan je da se poruke brišu. Web stranica ne dozvoljava razmjenu kontakt informacija, te je moguće da se pri tome blokiraju i drugi podaci, naročito brojevi, koje sustav prepozna kao moguće slanje osobnih i kontakt informacija.
 5. Korisnikovo računalo mora zadovoljiti minimalne tehničke uvjete za rad sa stranicom. Što znači da korisnik mora imati instaliranu najnoviju verziju jednog od Ovih preglednika: Internet Explorer (min 11) ili Firefox, Google Chrome, Safari. Također korisnikov preglednik mora imati podršku za FlashPlayer, te brzina veze mora biti min 512KB/s ukoliko korisnik želi koristiti uslugu web poziva. Korisnikov preglednik mora podržavati kolačiće (cookies), te JavaScript kako bih stranica ispravno radila. 24Wink nije odgovoran za tehničke nedostatke sa strane korisnika, te ih je korisnik dužan sam otkloniti.
 6. Strogo je zabranjeno raditi bilo kakve transakcije među korisnicima putem stranice 24wink.com. Zabranjeno je davati osobne podatke, podatke kreditnih kartica, kupovanje bilo kakvih bonova ili raditi bilo kakve druge transakcije. Zabranjena je razmjena linkova i reklamiranje drugih portala. Ukoliko vas neki korisnik traži kupnju bona, uplatu na račun, kupnju poklona, molimo da nam odmah javite jer sigurno je riječ o prijevari. 24Wink.com ne odgovara za štetu ukoliko se korisnici odluče na bilo kakve novčane transakcije ili kupnju poklona drugim korisnicima. Dopušteno je jedino kupovati kredite putem Novčanika integriranog u 24Wink.com.

18 U.S.C. 2257 Izjava o usklađenosti sa zahtjevima za vođenje evidencije
U skladu sa zakonom o označavanju i vođenju evidencije (također poznatom kao 18 U.S.C. 2257), svi modeli koji se nalaze u našoj domeni imali su 18 ili više godina tijekom vremena fotografiranja. Dokaz o starosti svih modela drži čuvar evidencije, koji je naveden u nastavku, u organizaciji proizvođača. Sav sadržaj i slike u potpunosti su u skladu sa zahtjevima 18 U.S.C. 2257 i povezanim propisima.

Završne odredbe
 1. 24Wink.com ima cilj pružiti kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svih naših korisnika. Ukoliko ste odlučili postati našim registriranim korisnikom pozdravljamo te i želimo ti dobrodošlicu, te se nadamo obostrano zadovoljnoj suradnji.
 2. Korištenjem stranice korisnik potvrđuje da je upoznat sa općim uvjetima poslovanja i da ih sve prihvaća u cijelosti. Također i sa vrstom i cijenama usluga što je definirano na O uslugama
 3. Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku i to putem elektroničke pošte na info@24wink.com. Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.
Invictum j.d.o.o
Makse Kuntarića 44, 34000 Požega
Administrator: info@24wink.com

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies).

Više informacija